Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Averbode bos
Wandelen in het Zammelsbroek

In de reeks wandelen in de natuur gaan we deze keer op stap in het Zammelsbroek, gelegen tussen de dorpskernen van Zammel & Oosterlo. Het Zammelsbroek is een prachtige brok natuur van meer dan 200 hectare groot in de vallei van de Grote Nete. De wandelingen in dit gebied zijn opgenomen in het wandelnetwerk de Merode dat uitwaaiert over de hele Zuiderkempen en een schat aan natuurwandelingen herbergt.

De Grote Nete meanderend door het Zammelsbroek. Een ideaal plaatje voor een geslaagde natuurwandeling

Het Zammelsbroek is een laaggelegen valleigebied met tal van vijvers en plassen. De waterpartijen zijn in het verleden ontstaan door menselijke activiteit, door het afgraven van veen en het ontginnen van moerasijzererts. Het veen werd gebruikt als brandstof door het armste deel van de bevolking. Het ijzererts werd met de hand gedolven en afgevoerd met kleine door paarden getrokken schepen over de Grote Nete. Activiteiten die we ons heden ten dage nog moeilijk voor de geest kunnen halen. Zwaar labeur alleszins.

Het huidige uitzicht van het Zammelsbroek is een half-open valleilandschap met een afwisseling van bosjes, weilanden, ruigten en waterpartijen met onder andere riet- en zeggevegetaties. Van oorsprong is het Zammelsbroek een nat gebied, maar door de bedijkingen in de jaren 80 van vorige eeuw is het waterpeil drastisch gedaald en is de vallei merkbaar droger geworden.

Het Zammelsbroek maakt deel uit van het Sigmaplan én is één van de projecten van de Blue deal. De komende jaren gaan hier grote werken worden uitgevoerd die de rivier en de vallei terug verbinden waardoor er een grote oppervlakte natte natuur ontstaat. Hierdoor zal ook het waterbufferend vermogen verhogen (Sigmaplan) en kan er meer water in de bodem dringen (Blue deal). Een uitdaging zal het alleszins zijn om deze ambitieuze plannen waar te maken.

Startpunt & bereikbaarheid

Het startpunt voor de gekozen wandeling is de kerk van Zammel waar ook een infobord van Natuurpunt staat.
Parking is hier voldoende voorhanden.

Op wandel

Het wandelplannetje van het Zammelsbroek bevat drie bewegwijzerde routes. Wij kozen voor de gele wandeling van 8,5 km. Een makkelijk te volgen wandeling al is het aan knooppunt 54 toch even opletten. (knooppuntaanduiding 54 staat op achterkant van de paal !!) Het wandelknooppunt 368 vertrekt aan de kerk van Zammel en daarna is het de knooppunten 368 - 370 - 54 - 422 - 55 - 423 - 181 - 53 - 217 - 370 - 368 volgen. Deze wandeling gaat voor ongeveer de helft van de afstand door de buitenwijken van Zammel en Oosterlo en de andere helft door het Zammelsbroek zelf.

Onderweg tijdens deze route kom je de St Dimpnakapel en de kalvarieberg, een zandduin tegen. Hier zit je op de grens van twee verschillende biotopen, een droge zandduin die een natte vallei flankeert.

Wandelkaartje Zammelsbroek

Alternatief

Wil je minder door de buitenwijken wandelen en meer in de natuur dan is hier een alternatieve route:
Vertrek aan de kerk van Zammel knooppunt 368 - 370 - en dan richting knooppunt 54. Aan de St Dimpnakapel rechtsaf nemen en de knooppunten 181 - 423 - 55 - 182 - 52 - 181 - 53 - 217 - 370 - 368 volgen. Deze wandeling gaat door meer natuur en is zo'n 11,5 km lang.

Hop Hop
Hop is een klimplant met stevige lianen die in het Zammelsbroek aan de bosranden groeit. Het is een typische plant van vochtige bossen en houdt van een voedselrijke en humusrijke bodem. Vooral in de nabijheid van water voelt de hop zich thuis en kan dan lokaal zeer woekerend groeien.


Graasbeheer in het Zammelsbroek Loslopend vee zonder afrasteringen in het Zammelsbroek? Moderne GPS technologie geeft graasbeheer in natuurgebieden een nieuwe dimensie.


Schijnbaar lopen de koeien in het wilde weg maar niets is minder waar. Door de 'collar' om hun nek, een GPS volgsysteem, weten de koeien tot waar ze mogen komen in het gebied. De beheerders kunnen een zone instellen waarbinnen mag gegraasd worden en de landbouwer weet exact waar zijn dieren zijn.


Deze 'virtual fencing' technologie is al langer ingeburgerd in o.a. Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland.


Het systeem laat toe om zeer gericht te laten begrazen zodat de natuur maximale kansen krijgt en afrasteringen niet meer nodig zijn.
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -