Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Averbode bos
Wandelen in Provinciaal Groendomein De Averegten

Lokaal noemt men dit wandeldomein nog steeds wandelbos De Averegten. Dat stamt nog uit de tijd dat de Averegten een gemeentelijk wandelbos was. Maar dat is ondertussen al een tijdje geleden. Vandaag de dag is het één van de provinciale groendomeinen van de provincie Antwerpen. In de eerste plaats is het een wandeldomein, maar wel één met opstap naar de natuur.

Provinciaal Groendomein

Eén van de mooie dreven in de Averegten

Wie even wat meer info over de Averegten opzoekt op de website van de Provincie Antwerpen komt als eerste tekst een bloemlezing van het domein tegen:

"Het Provinciaal Groendomein De Averegten is een 100 hectare grote inspiratiebron. Wie er ooit gewandeld heeft op een zomerse dag na een hevig onweer, heeft tussen de coulissen van opstijgende waterdamp de ware schoonheid van dit bos beleefd. Verzadigd groen, de roep van de koekoek en de prikkelende geur van de aarde. In hun malse weiden pronken de schapen als wattenbollen op een groen canvas. Op een winterse dag zie je tussen de bevroren kruinen van een groepje elzen de torens van Hallaar en Heist-op-den-Berg als versteende wachters van dit pastorale landschap. In De Averegten adem je de tijdloosheid van de natuur."

Wij gingen er niet op stap op een zomerse of een winterse dag, maar op een vroege nazomer herfstdag. En het moet gezegd, het is in de eerste plaats een groendomein, maar één waar men ook veel aandacht besteedt aan de natuur. En zo hebben wij het graag.

Divers landschap

De Averegten is een domein dat bestaat uit een heel divers landschap dat je in vier grote typische delen kan onderverdelen. In de eerste plaats is er het oorspronkelijke oude bos. Dit bos, met monumentale wintereiken, beslaat het grootste deel van het domein. Heel typisch aan het oude bos is de alomtegenwoordige onderbegroeiing van varens. Achter het oude bos, maar niet toegankelijk voor het grote publiek bevinden zich de Kweken. De Kweken bestaan uit een vijver en een broekbos. Dit drassige gebied is beschermd als natuurgebied.
Aansluitend aan het oude bos bevind zich de boerderij met de omliggende weilanden. Deze actieve boerderij werkt volgens de principes van de biologische landbouw. Het is een kleinschalig boerenbedrijf waar schapenteelt de kernactiviteit is.
Als laatste en jongste deel hebben we nog de Hallaar Aard. Dit gebied is een relictlandschap van een ouderwets boerenland. Dit is een heel open landschap in vergelijking met het oude bos.

Wandelgebied van 100 hectare

Wandelgebied is de juiste benaming voor dit gevarieerd bosgebied. Zeker op zondag kan het hier druk zijn. Maar ook in de week ben je bijna nooit alleen. Het oude bos wordt ook zeer intens gebruikt door joggers. Wil je in een rustiger omgeving wandelen dan stap je best eens tot op de Hallaar Aard.
Er zijn vijf wandelroutes. De gele wandeling van 1,7 km, de blauwe van 1,2 km, de rode bestaat uit twee lussen. De lus door het oude bos is 3,3 km, de lus door de Hallaar Aard is 1,6 km. Tenslotte is er nog het Averpad voor rolstoelgebruikers.
Aan alle belangrijke toegangen staan informatieborden met daarop de wandelingen. De wegen zijn over het algemeen zeer goed bewandelbaar. Zeker in het oude bos. De grote rondwandeling is helemaal verhard met dolomiet. In de Hallaar Aard bestaan de wegen uit boomschors of gras, maar worden regelmatig gemaaid.

Groendomein met troeven

Bijenhal Averegten

Eigenlijk kun je De Averegten beschouwen als de opstap naar de natuur. Natuur educatie is hierbij het sleutelwoord. Hier kan je terecht voor een ongelofelijk aantal activiteiten die tot doel hebben om de relatie mens & natuur een heel eigen invulling te geven. Scholen en jongerenorganisaties kunnen er terecht voor een schier onuitputtelijke kennismaking met de natuur. Er zijn naast het bos nog de boerderij, bijenhal, speelbos, plantentuin, amfibieënpoel en bloemenweide om de natuur te ontdekken.
Vele honderden kinderen krijgen hier jaarlijks een intense kennismaking met de natuur. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen.
Je kan gemakkelijk zelf op ontdekking trekken want het hele domein is voorzien van heel wat didactisch materiaal. In de plantentuin vind je tientallen naambordjes van de planten en plantenfamilies. Hier kan je heel wat inheemse wilde planten leren kennen. Ook aan de bijenhal en op de boerderij is er heel wat te beleven. Zo staat er recht tegenover de bijenhal zelfs een heus insectenhotel. En in het najaar kun je het grote mannetjeshert al van ver horen burlen.

Hallaar Aard

Het jongste deel van het domein is een gebied met een enorme natuur potentie. Eén van de typische broedvogels is de Roodborsttapuit. Naast de natuurwaarde is het ook een belangrijk natuurverbindingsgebied tussen het bos en de Netevallei.
Ook nu kunnen we beter citeren van de website van de provincie om een volledige omschrijving te geven van de Hallaar Aard:

"De Hallaar Aard, het oostelijke gedeelte van het provinciaal domein De Averegten, is een relictlandschap van een ouderwets boerenland. Het bestaat hoofdzakelijk uit weilandjes met drinkpoelen, houtkanten en meidoornhagen. Je hebt er prachtige vergezichten over de weilanden, met in de verte de kerktorens van Hallaar en Heist-op-den-Berg. Hallaar Aard vormt een belangrijk verbindingsgebied met de vallei van de Grote Nete. Verbindingsgebieden zijn de groene gangen waardoor dieren zich verplaatsen. Deze verplaatsingen zijn nodig om inteelt in geïsoleerde natuurgebieden te voorkomen of om een nieuw leefgebied te zoeken. Niet alleen dieren maar ook plantenzaden gebruiken deze gangen om zich te verspreiden. Vaak kiezen ze de vacht van een dier als vervoermiddel. Zonder deze verbindingsgebieden worden natuurgebieden onleefbaar voor planten en dieren. Het gebied wordt zoveel mogelijk beheerd als open ruimte. De weilanden worden begraasd door schapen. Door de Hallaar Aard te herstellen als cultuurhistorisch en kleinschalig gebied maken we het gebied niet alleen aantrekkelijk voor planten en dieren, maar ook voor de recreanten. Het beleefbaar maken van natuur, landschap en cultuurhistorie is een belangrijke doelstelling in het beheerplan. Het moet er aangenaam vertoeven worden voor iedereen."

Waar wacht je nog op om de wandelschoenen aan te trekken?

Keuze uit parkings

Wie uit de directe omgeving van Heist-op-den-Berg, Hallaar of Itegem is, weet de verschillende toegangen van De Averegten blindelings te vinden. Voor mensen die van verder komen zijn de grote parking van het bos en de parking aan de boerderij de meest voor de hand liggende startplaatsen.

De Averegten is gelegen in Hallaar, deelgemeente van Heist op den Berg. Aan de kerk van Hallaar kies je de Molenstraat. Na 500 meter ga je rechtsaf door de Averegtenlaan. Op het einde van deze straat ga je linksaf om onmiddellijk op de rechter-kant de grote parking te vinden.
Even verderop is er ook nog een parking voor mindervaliden. Deze kan je bereiken door niet direct rechts te draaien op de grote parking, maar eerst nog een paar honderd meter verder te rijden en dan het eerste kleine straatje rechts af te slaan.

Er is ook een parking aan de boerderij. Deze kan je best bereiken via de Isschotweg. De Isschotweg is de verbindingsweg tussen Itegem en Berlaar Heikant. Indien je van Itegem komt dien je linksaf te draaien in de Langendijk. Na ongeveer 600 m heb je de parking rechts naast de weg.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -