Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Boomplantactie
  • Velduil in de Uitkerkse Polder
  • Natuurpuntreis Eastbourne: Seven Sisters
  • Natuurpuntreis Kinderdijk
Cursus watervogels determineren te Anderstad en AWW2
(20deelnemers)

(13 december 2015)terug naar Verslagen - Activiteiten

Ondanks de aanhoudende regen en een magere 7C waren bijna alle cursisten opgedaagd. De cursisten die eerst op de afspraak waren te Anderstad kregen als beloning een mooie waarneming van een laag boven de vijver vliegende roerdomp te zien.

9u50/10u20 wandeling rond de Anderstad vijver in de regen.

Niet echt wat je noemt ideaal vogelspotweer, maar we kregen toch wel wat te zien: 12 slobeenden, 7 tafeleenden, 9 kuifeenden, 6 wilde eenden, 1 wintertaling, 2 krakeenden, 6 waterhoenen, 25 meerkoeten, 2 futen, 5 nijlganzen, 23 canadese ganzen, verschillende groepjes kieviten, 30 watersnippen, blauwe reiger, roepende waterral, ijsvogel, rietgors, vink, keep, groenling, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, 9 staartmezen, pimpelmees, koolmees, kauw, kraai, roek, ekster, houtduif, merel, spreeuw, buizerd.

Na deze natte wandeling bracht een warm drankje in caf de Oude Post in Duffel weer kleur op onze verkleumde wangen. Een deel van de cursisten hield het voor bekeken, maar toch bleven nog een 12 tal moedigen over voor de wandeling op en neer langs het AWW2 waterbekken. (11u/12u30)
Hier konden we nog enkele mooie watervogelwaarnemingen noteren: 4 dodaarsjes, 2 mannetjes grote zaagbek, n mannetje en twee vrouwtjes brilduiker, 8 smienten en twee prachtige mannetjes nonnetjes. (whats in a name). Ook nog gezien: kuifmees, boomkruiper, goudhaan.

In totaal werden 42 vogelsoorten waargenomen. Niet slecht voor een grijze regenvoormiddag.


mannetje slobeend
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -