Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Boomplantactie
  • Velduil in de Uitkerkse Polder
  • Natuurpuntreis Eastbourne: Seven Sisters
  • Natuurpuntreis Kinderdijk
Daguitstap naar Kanne
(26 augustus 2018)
Op en Neer.terug naar Verslagen - Activiteiten

In onze boekenkast prijkt nog altijd een boekenreeks waarvan de illustraties in de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw werden bekomen door het ijverig uitknippen en bijeen sparen van Artis-Historia punten. In het laatste deel “Van het Kustland tot de Gaume” van de zesdelige reeks “Natuur- en vogelreservaten” die in 1979 gepubliceerd werd, wordt o.m. ook de Sint-Pietersberg voorgesteld. De beschrijving van dit gebied vangt aan als volgt : “Mocht er ooit worden gestemd aangaande de toekenning van de titel van natuurmonument aan een landschap in ons land, dan lijdt het wel geen twijfel dat de Sint-Pietersberg de meeste stemmen in de wacht zou slepen”.

Daguitstap Kanne 26 augustus 2018 Als ik via moderne kanalen informatie zoek over dit gebied, vertelt de website van Natuurpunt mij: “De Sint-Pietersberg, op de grens van Vlaanderen, Wallonië en Nederland, is bekend om pittoreske dorpjes, forten en kastelen, een bewogen geschiedenis én een uitzonderlijke natuur. Op dit grensoverschrijdend kalkplateau werkt Natuurpunt samen met Natuurmonumenten en Natagora, de Nederlandse en Waalse partners. Het resultaat is een vijfsterrenwandelgebied”.

Dan is het ook wel te begrijpen dat mijn verwachtingen hooggespannen waren toen de daguitstap van Natuurpunt op zondag 29 augustus 2018 ons leidde naar diezelfde Sint-Pietersberg. Even nieuwsgierig waren de 19 anderen die zich verzamelden onder de es op het pleintje met de ietwat bizarre naam “Bejats”, in de kern van het dorp Kanne, deelgemeente van Riemst. Hier kregen we van onze gids, Stefan, te horen welke fauna en flora we zoal konden verwachten op de waardevolle kalkgraslanden en werden we op pad gestuurd met de doelstellingen van de dag: vind onverwijld de veldparelmoervlinder en het bruin blauwtje!

Daguitstap Kanne 26 augustus 2018 Op stap dan maar! Op de Muizenberg passeerden we de in 1647 uit mergel opgetrokken barokke Heilig Grafkapel om verder, na 52 treden, de groenten- kruiden- en wijndruiventuin horende bij het culinaire terrassenkasteel “Chateau Neercanne” te bereiken. Dankzij de term “Chateau” wisten we meteen dat we in Nederland waren beland. De tuin met een aantal vergeten groenten zoals kardoen en ijskruid, mocht op heel veel bijval rekenen. Een van de wandelaars meende plots al één van onze doelstellingen bereikt te hebben: hij zag het bruin blauwtje! Zijn enthousiasme werd getemperd door een mede-wandelaar die van mening was dat het toch eerder het vrouwtje van het icarusblauwtje betrof. Verdict? Onbeslecht.

Na een flinke kuitenbijter door een schaduwrijk bos bereikten we de Cannerberg, de westelijke helling van het Jekerdal tegenover de Sint-Pieterberg. Het uitzicht was prachtig en de afdaling liep langs een holle weg. Zo’n klein landschapselement draagt altijd de verwachting in zich iets “bijzonders” te vinden en we werden niet teleurgesteld! In de bermen ontdekten we enkele holen van een dassenburcht, waaronder één dat heel recent was gegraven.

Daguitstap Kanne 26 augustus 2018 Een eindje verderop, net voor het houten bruggetje over de Jeker, bemerkten we 3 zwarte stippen in de lucht. Een aantal wandelaars dachten dat het gewone “poelifinarios” waren, maar de échte vogelaars wisten wel beter : 2 wespendieven en een buizerd. Verderop aan de ingang van de, niet-toegankelijke, mergelgrotten, schuilplaats voor verschillende soorten vleermuizen, werden we begroet door een torenvalk en een kleine vuurvlinder.

We bevonden ons ondertussen op het plateau van Caestert, onderdeel van de Sint-Pietersberg. De dartele blauwtjes in de weilanden lieten zich, ondanks de bovengehaalde apps, vlinderkaarten en handboeken niet identificeren. Over de luzernevlinder bestond evenwel geen twijfel, maar de vraag geel of oranje bleef een discussiepunt. Even verderop zorgden een rustende buizerd en een reiger, tezamen met de overvliegende zwaluwen voor het zoveelste mooie plaatje van de dag.

De plantenkenners onder ons hadden inmiddels o.a. al sleedoornbes, dagkoekoeksbloem, zomerfijnstraal, agrimonie en beemdkroon opgemerkt.

Daguitstap Kanne 26 augustus 2018 In aanloop naar de hangbrug over het diep ingesneden Albertkanaal passeerden we de graanakkers van Natuurpunt. Daar kregen we als verrassing nog een groepje van 8 witte kwikstaarten voorgeschoteld en een weitje vol koolwitjes. Dan ging het via de elegante witte brug over het water en omhoog voor onze laatste helling: de Tiendeberg.

Ondertussen hadden we ook al begrepen waarom de (noord-)oostelijke kant van het kanaal, Neerkanne heet en de andere, aan de (zuid-)westelijke kant, Opkanne!!

Op het plateau een luzerneveld met daarboven luzernevlinders. U kan de vraag al raden: geel of oranje? De biddende torenvalk leek ons wel uit te lachen.

Bovenop de Tiendeberg, vanaf het oriëntatiepunt “Grootberg”, konden we genieten van weidse vergezichten in een open landschap. Pas toen het tot dan toe vriendelijke en zomerse wolkendek een dreigender uitzicht aannam, was iedereen bereid z’n dorst te gaan lessen in de plaatselijke horeca.

Maar hoe zat het dan met onze doelstellingen? Eerlijk gezegd, op dat vlak hebben we een flink blauwtje opgelopen maar iedereen was het er roerend over eens dat we een hele dag vertoefd hebben in een vijfsterrenwandelgebied!

Daguitstap Kanne 26 augustus 2018
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -