Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Boomplantactie
  • Velduil in de Uitkerkse Polder
  • Natuurpuntreis Eastbourne: Seven Sisters
  • Natuurpuntreis Kinderdijk
Algemene Vergadering
(4 maart 2017)terug naar Verslagen - Activiteiten

Net als vorig jaar konden we op onze lokale Algemene Vergadering 21 leden en bestuursleden verwelkomen. Die kregen eerst een lekkere stoofpotje voorgeschoteld, gemaakt door Roos, met de assistentie van Brigitte.

Voorzitter Paul verwelkomde iedereen en met behulp van een fotopresentatie overliep hij de activiteiten van 2016. Er waren 10 beheerwerkdagen gepland, maar drie gingen niet door wegens het natte voorjaar. De 7 beheerwerkdagen die wel doorgingen konden rekenen op in totaal 82 deelnemers. Overzicht andere activiteiten: 2 cursussen (23 en 24 deelnemers), 4 voordrachten (31, 22, 14 en 51 deelnemers), 11 wandelingen (met een totaal van 216 deelnemers), 2 daguitstappen (12 & 14 deelnemers), Kerstwandeling (60 deelnemers), Op zoek naar de Paashaas (65 kinderen), fietstocht (31 deelnemers), Algemene Vergadering (21 deelnemers).
Het ledenaantal blijft verder de hoogte ingaan. Op 1 januari 2017 telde de afdeling Heist-op-den-Berg 691 leden. (een stijging van 28 leden)

Het hoofdstuk cijfers en getallen is spek naar de bek van Wilfried, onze penningmeester. Zoals steeds werden de cijfers, inkomsten en uitgaven van 2016 en begrotingsprognose van de cijfers van 2017 in tabellen gegoten en becommentarieerd.

Het ‘officiële’ deel van de Algemene Vergadering werd voor het vierde jaar op rij afgesloten met de verwelkoming van een nieuw bestuurslid. Met Lieven Vantrappen zet het bestuur eveneens een stap richting verjonging.

Na de pauze kregen achtereenvolgens Stefan, Guido en Jan het woord. Deze drie bestuursleden kregen een kwartiertje de tijd om één thema voor te stellen.
Stefan gaf een overzicht van de uitgevoerde beheerwerken in 2016 en de geplande werken van 2017. Opmerkelijkste punten waren de geplande afbraak van een weekendhuisje te Booischot en de eerste werken die in de Heistse Netevallei gaan uitgevoerd worden in het kader van het Sigma plan.
Guido zette Waarnemingen.be in de kijker. Met gedetailleerde slides toonde hij het belang van dit programma als hulpmiddel om de lokale natuur te inventariseren. Op korte tijd is Waarnemingen.be uitgegroeid tot een onmisbare bron van natuur informatie en geeft het een intiem beeld van de natuurlijke biodiversiteit in onze streek. Guido is dan ook een vurig gebruiker en pleitbezorger van dit programma.
Jan tenslotte kon uitpakken met actueel nieuws over de paddentrek. Net voor de algemene vergadering werden die avond nog meer dan 200 padden overgezet en was de teller de 2000 reeds gepasseerd. Jan gaf daarna nog een overzicht van de kikker- en salamandersoorten die af en toe meetrekken met de padden naar de vijvers.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -