Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Boomplantactie
  • Velduil in de Uitkerkse Polder
  • Natuurpuntreis Eastbourne: Seven Sisters
  • Natuurpuntreis Kinderdijk
Algemene Vergadering
(7 februari 2015)terug naar Verslagen - Activiteiten

De Algemene Vergadering van Natuurpunt Heist-op-den-Berg van 7 februari 2015 stond in het teken van nieuwe mensen en nieuwe initiatieven.

Op deze avond werd ook teruggegaan naar de vroegere gewoonte om de Algemene Vergadering te starten met een etentje voor de leden. 22 leden en bestuursleden tekenden present en lieten de pistolekes & koffiekoeken smaken.

Met fotopresentaties werden de activiteiten van 2014 overlopen en deze van 2015 aangekondigd.

2014 werd afgesloten met een recordopkomst van kinderen voor "Op zoek naar de paashaas" en een recordopkomst hongerige magen voor de BBQ. En zoals steeds kon het bestuur een afwisselend en rijk gevulde kalender presenteren voor het lopende jaar.

Na de cijfers werden de kandidaturen van nieuwe bestuursleden voorgesteld. Met handgeklap werden Rosette Theys en Guido Van den Wyngaert unaniem verkozen als nieuwe bestuursleden. Hierdoor krijgt het Heistse bestuur (binnenkort in aangepaste versie op deze website) ook versterking van een tweede vrouwelijk bestuurslid.

Als organisatorische vernieuwingen werd een uitgebreid beheerteam aangekondigd en werd de vogelwerkgroep omgevormd tot natuurstudiewerkgroep. Guido Van den Wyngaert aanvaardde met enthousiasme de taak om de natuurstudiewerkgroep vorm en inhoud te geven. Twee leden namen de uitdaging aan om de schouders mee te steken onder het beheerteam nieuwe stijl.

Wat het beheer van de natuurgebieden zelf betreft worden de Bruggeneindse Goren in 2015 extra in de watten gelegd. Het beheer wordt hier helemaal afgestemd op het behouden van de unieke biodiversiteit.
Ook langs de Grote Nete zal er extra gewerkt worden. In de eerste plaats door het uitgraven van de twee dichtgegroeide poelen in de Moerbeemden te Hallaar.
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -