Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

 • Panorama op de Heistse berg
 • Boot Pinzieleke
 • Pinzieleke herleeft
 • Even rusten na het werken
 • De Netevallei
Natuurpunt Heist-op-den-Berg

In januari 2012 werd in onze gemeente een zelfstandige natuurpuntafdeling opgericht, Natuurpunt Heist-op-den-Berg. Het werkingsgebied van deze afdeling omvat ook de deelgemeenten Hallaar, Booischot, Wiekevorst, Itegem en Schriek.

Binnen ons werkingsgebied streven wij naar het realiseren van de doelstellingen van Natuurpunt, tientallen lokale vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het beheer van natuurgebieden. Wij bieden u ook veel gevarieerde activiteiten om zo een sterk draagvlak te betekenen in onze regio.

 • meer natuur: door het verwerven en beheren van gebieden willen wij waardevolle natuur veilig stellen voor de toekomst.
 • betere natuur: door deskundig beheer verhogen we de soortenrijkdom in onze natuurgebieden zodat zeldzame en bedreigde diersoorten er betere levenskansen krijgen.
 • natuur voor iedereen: onze natuurgebieden staan open voor iedereen, om ervan te genieten op de wandelpaden, om ze samen met onze werkgroepen te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Tot onze kernactiviteiten behoren naast natuurbeheer en natuurstudie ook natuureducatie en natuurbeleving. Via deze pijlers bieden we onze leden en alle andere geïnteresseerden vormingen aan rond alle aspecten van natuur en milieu en laten we hen kennismaken met diverse natuurgebieden in onze gemeente.

Tenslotte wil de vereniging een forum en instrument zijn voor bewuste burgers die zich betrokken voelen bij het natuurbeleid.

Via vertegenwoordiging in de gemeentelijke adviesraden willen we bijdragen aan een natuur- en milieugericht beleid.

Wat doen wij?

 • natuur en landschap beleven: wandelen, genieten, kijken naar dieren en planten.
 • vereniging zijn: babbelen, vergaderen, een folkavond, een barbecue organiseren, schrijven in het tijdschrift, foto's nemen, waarnemingen doen.
 • het opnemen voor meer en betere natuur, voor meanderende beken, voor zuiver water, gezonde bossen, mooie landschappen.
 • aan natuur- en landschapsbeheer doen, natuurgebieden aankopen.
 • studie ondernemen: determineren, inventariseren van planten, vogels, zoogdieren, paddenstoelen, kerkuilenwerkgroep.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -