Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

 • Vogels observeren
 • Boerenzwaluw
 • Kievit
 • Broedende Meerkoet
 • Vogels observeren
 • Nijlganzen met kuikens
 • Fuut met kuikens
 • Grutto
Vogelwerkgroep

In de vrije natuur is de meest populaire diergroep ongetwijfeld de vogels. Vogels kijken en alles wat daarmee verband houdt, is een hobby van ondertussen duizenden liefhebbers. (In de volksmond spotters of vogelaars genoemd) En die populariteit lijkt alleen nog maar toe te nemen. Op waarnemingen.be zijn dan ook het overgrote deel van de ingegeven waarnemingen deze van vogels.

De meeste Natuurpuntafdelingen besteden in hun werking veel aandacht aan vogels. In de regio Heist-op-den-Berg is hiervoor een vogelwerkgroep actief. Deze regionale vogelwerkgroep is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Heist-op-den-Berg en Grote Nete (Herselt, Hulshout, Laakdal, Westerlo).

Een vogelwerkgroep doet veel meer dan kijken naar vogels. De studie van vogels (ornitologie) is één van de pijlers binnen de werking. Net zoals bescherming van vogels en het organiseren van allerlei activiteiten rond vogels. (cursussen, wandelingen, dia avonden, uitstappen,vogeltrektellingen).

Stefan in actie En nog veel meer zoals:

 • vogelwaarnemingen registreren op waarnemingen.be
 • ringen van uilen en roofvogels
 • ringen van trekvogels
 • broedvogelinventarisaties
 • jaarlijkse tellingen (vb. nesten van roekenkolonies)
 • maken en ophangen van nestkasten voor uilen, torenvalken, zwaluwen,... (+ jaarlijkse controle en eventuele kuisbeurt)
 • gewonde vogels opvangen en naar een natuuropvangcentrum brengen

Broedvogelinventarisaties
In 2011 werd in de vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg een grote broedvogelinventarisatie uitgevoerd.
In het voorjaar van 2013 wordt gestart met een gefaseerde broedvogelinventarisatie van specifieke broedvogels in de Netevallei. Dit in het kader van het toekomstige Sigma project.

Fase 1: lente 2013 deel tussen Hellebrug en Nieuwendijkbrug
Fase 2: lente 2014 deel tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug
Fase 3: lente 2015 deel tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve

Ga naar Broedvogelinventarisatie 2013
Ga naar Broedvogelinventarisatie 2014
Ga naar Broedvogelinventarisatie 2015

De mensen van de vogelwerkgroep trekken regelmatig op stap. Dikwijls is dit niet aangekondigd, maar zijn het uitstappen van het laatste moment. Bijvoorbeeld als er in de buurt een speciaal vogeltje werd gezien. Wil je eens mee op stap of deelnemen aan één van de activiteiten van de vogelwerkgroep geef dan een seintje aan

Wij besteden veel aandacht aan mensen die geïnteresseerd zijn in vogels maar er nog niet veel van af weten. Hoe herken je vogels. Welk geluid, roep, zang is van welke vogel. De beste manier om dit te leren is om mee op stap te gaan met onze ervaren mensen. De praktijk is de beste leerschool. Raadpleeg de kalender op de website voor de activiteiten. Of neem contact op met ons.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -