Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • rups van rietvink
Natuur - Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit. De rijkdom en verscheidenheid van natuurlijke levensvormen in het planten- en dierenrijk.
Ook de verbanden tussen soorten, de ecosystemen en de genetische diversiteit horen daarbij. De natuur rondom ons kent een enorm aantal levensvormen. Bloemen, paddenstoelen, bijen, varens, waterjuffers, nachtvlinders, zoogdieren, mossen ... enzovoort. De lijst is lang.

Biodiversiteit Toch stellen we al vele jaren vast dat de soortenrijkdom van de natuur afneemt. Dat merken we ook in onze regio. De natuur is minder vitaal geworden en komt meer in de verdrukking. Toch is er hoop doordat in de ruime omgeving tal van initiatieven worden genomen om nieuwe en grotere natuurgebieden te creëren. Denken we maar aan Averbode bos en heide en het Sigma project in de vallei van de Grote Nete van Itegem tot Oosterlo. Natuurgebieden die moeten uitgroeien tot grote natuurbuffers. Zones van robuuste natuur die de natuur in onze streek een boost moeten geven. Zij moeten mee de lokale natuurlijke biodiversiteit ondersteunen.

Maar wat is de impact van grote natuurgebieden op de lokale natuurrijkdom? En hoe is het gesteld met de natuur vandaag de dag?

Natuurpunt probeert constant een beeld te krijgen van de natuurrijkdom die aanwezig is. Dit doen we aan de hand van regelmatige inventarisaties en ook van analyse van de gegevens uit de natuurdatabank waarnemingen.be.

Je kan hierover meer lezen in onderstaande artikelenreeks.

  • Lokale biodiversiteit ... lees meer
  • Lokale biodiversiteit in 2010 ... lees meer
  • Lokale biodiversiteit in 2011 ... lees meer
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -