Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • rups van rietvink
Lokale biodiversiteit


terug naar Natuur - Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit. De rijkdom en verscheidenheid van natuurlijke levensvormen in het planten- en dierenrijk. Ook de verbanden tussen soorten, de ecosystemen en de genetische diversiteit horen daarbij.

Ecosysteemdiensten

Biodiversiteit is geen ver van mijn bed show maar de bron van leven rondom ons. We staan er meestal niet bij stil, maar biodiversiteit is overal. Ook voor het leven en welzijn speelt deze een cruciale rol. De kwaliteit van biodiversiteit bepaalt rechtsreeks de kwaliteit van het leven van ons mensen. Dat komt omdat alle natuurlijke processen, zoals de productie van schone lucht, maar ook van het zuiveren van die lucht afhankelijk zijn van natuurlijke processen. Ook de kwaliteit en zuiverheid van de waterkringlopen zijn hiervan afhankelijk.

De uitzonderlijke rijkdom aan dier- en plantensoorten vormen ecosystemen die de basis zijn van het leven op aarde. Zij zorgen voor onze basisbehoeften als zuurstof, voedsel en medicijnen. De biologische diversiteit is dan ook van uiterst belang in de landbouw, tuinbouw, fruitteelt, farmacie, waterwinning, en in vele industrietakken in de voeding en andere. Je kan het ook op een simpele manier stellen. Als er geen bijen zijn, is er geen bevruchting van het fruit, dus ook geen fruit meer. Als er minder bomen en planten zijn wordt er minder zuurstof aangemaakt. Bomen en andere plantaardige organismen leveren zuurstof, planten zuiveren water, heel wat planten en dieren leveren waardevolle ingrediënten voor de aanmaak van medicijnen. Ook de productie van hout voor de bouw van huizen, de fabricatie van meubels, aanmaak van papier is een voorbeeld van diensten die de natuur aan ons levert. Ecosysteemdiensten, worden deze genoemd. De natuur die werkt voor de mens.

Ecosysteemdiensten zijn ook bodemdoorlaatbaarheid en bodemvruchtbaarheid waardoor landbouw mogelijk is. Maar ook de vruchtbaarheid van onze eigen tuinen en tuintjes. Waterberging door natte natuurgebieden die overstromingen helpen voorkomen. Toerisme en recreatie die voor een belangrijk deel steunen op de schoonheid, de pracht en de rust van de natuur. Het lijstje van ecosysteemdiensten is onuitputtelijk.
De voorraad levende natuur bepaalt in belangrijke mate het draagvermogen en de stabiliteit van onze leefomgeving. En dat verliezen we al te vaak uit het oog. Biodiversiteit is de levensverzekering voor huidige en toekomstige generaties. De kwaliteit en rijkdom van de natuur en de ecosystemen zijn direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leven op aarde. En daar horen wij mensen natuurlijk ook bij.

Natuurlijke soortenrijkdom

Paddenstoelen De natuurlijke soortenrijkdom kunnen we met een zeer eenvoudige omschrijving duidelijk maken: stel dat er nog maar drie vogelsoorten meer over zijn, de eksters, de zilvermeeuwen en de spreeuwen. Twee vlindersoorten, de atalanta en de citroenvlinder. Twintig plantensoorten ... Dat zou maar saai zijn.

Heb je al eens stil gestaan hoeveel van die soorten je eigenlijk zelf kent? Hoeveel vogel- of vlindersoorten ken je of kun je opnoemen bijvoorbeeld? (om het bij twee van de gemakkelijkste groepen te houden) Maak maar eens je eigen kennislijstje van natuurlijke biodiversiteit. We kunnen je alvast verklappen dat er zo'n 40.000 verschillende dieren- en plantensoorten in Vlaanderen voorkomen. Neem dus maar een groot blad papier als je aan je lijstje begint.

Onze natuurlijke soortenrijkdom is van hoge waarde waar we ongelofelijk zuinig op moeten zijn. We moeten de natuur rondom ons koesteren en beschermen. Dat is noodzakelijk voor de ecologische verbanden, de ecosystemen. Verlies van soorten heeft een invloed op de stabiliteit van ecosystemen.

Als we in de handel een setje tuinmeubelen kopen in tropisch hout, heeft dat een grote impact op het milieu aan de andere kant van de wereldbol. Dus kunnen we beter hout kopen dat komt uit plantages die gerund worden op een ecologische manier. Aan de ene kant lijken de dingen ver weg, aan de andere kant zijn ze vlakbij en soms een gevolg van ons eigen handelen. Problemen waarop wij een directe invloed hebben door onze eigen consumptiepatronen.

Halt aan de achteruitgang

De achteruitgang en verdwijning van soorten is van alle tijden. Alleen gaat de achteruitgang steeds sneller en sneller. In een nooit gezien tempo verdwijnen soorten overal ter wereld. De rijkdom aan biodiversiteit daalt en de natuur verzwakt. Ook hier bij ons, in de landelijke Zuiderkempen merken we al jaren dit fenomeen. Als we voor onze regio een balans opmaken van het vogelbestand van de laatste decennia merken we dat tal van vogelsoorten, die toen nog redelijk algemeen waren, nu zeldzaam zijn geworden. Of helemaal zijn verdwenen. Geen goede zaak.

Er is al heel wat natuurlijke soortenrijkdom verloren gegaan. Toch blijft er nog enorm veel natuur over. We moeten er alleen voor zorgen dat deze natuur, deze soorten ook niet uit de streek verdwijnen. De ontwikkeling van de huidige voorraad aan levende natuur moeten we koesteren. Zorgen dat er voldoende biotopen zijn, waar de dieren en planten kunnen overleven. Waar ze hun rol in de natuurlijke kringlopen en ecosystemen kunnen waarmaken. Wij kunnen daarin zeer veel doen via behoud en beheer van de natuur en duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdom.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -