Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Vlinder op bloem
  • Grassen
  • Tijgerspin in De Goren
  • Kuiken Nijlgans aan Kinderdijk - Nederland
  • Groene kikker in Lekkerkerkse Polder - Nederland
Bouw zelf eens een insectenhotel


terug naar Natuur - Flauna & Flora

Het afgelopen jaar hebben onze lokale Natuurpunt bestuursleden verschillende vragen gekregen over de bouw van een insectenhotel. Insectenhotels zijn zowat de publieke ontdekking dit jaar. Heel wat mensen, verenigingen en zelfs scholen willen tegenwoordig zo'n insectenhotel bouwen. Een goede zaak want de insecten in het algemeen, en de solitaire bijtjes in het bijzonder, doen het niet zo goed. Bijenhotels zijn ontstaan uit de noodzaak om voldoende en geschikte voortplantingsplaatsen te voorzien voor solitaire bijtjes. Later werden de bijenhotels Multi functioneler gebouwd en evolueerden ze tot de hedendaagse insectenhotels. Nuttig als voortplantingsplaats voor allerlei insecten. Maar ook dienst doend als schuilplaats en overwinteringplaats.

Insectenhotel bouwen?

Veel mensen hebben met kennis van zaken in het verleden tal van modellen van nestkastjes en voederhuisjes in elkaar getimmerd. Of gekocht, want dat kan ook natuurlijk. Een insectenhotel bouwen is relatief nieuw en is doorgaans groter dan een doorsnee vogel nestkastje. Toch speelt de grootte van een insectenhotel niet echt een rol. Heb je niet veel plaats dan kan een klein insectenhotelletje perfect. Geen hotel dan maar een insecten B&B tje zullen we maar zeggen.

Hulp nodig ?

Natuurpunt heeft niet de ambitie om bij iedereen in de tuin mee insectenhotels te helpen bouwen. Wat we wel kunnen is kandidaat bouwers met raad en daad bijstaan. Iedereen die een beetje van aanpakken weet, zal snel een mooi hotelletje in elkaar knutselen. Heb je toch nog vragen dan kan je steeds terecht bij onze bestuursleden.

Inplanting

Het is niet belangrijk of het hotel op gras of een harde ondergrond staat. Een kleine constructie kan ook aan een muur worden opgehangen. Wat wel belangrijk is, is dat de vlieg gaatjes liefst op het zuiden zijn gericht. Of toch zoveel mogelijk op het zuiden. Lukt dit niet dan kan je boven je hotel een groter afdakje bouwen zodat de gaatjes beschermd zijn tegen de regen.

Materialenlijstje

Een insectenhotel bestaat uit 2 belangrijke delen. Enerzijds de bouwconstructie en anderzijds de 'huisjes' voor de eitjes van de bijen en andere insecten.
Voor de bouwconstructie zijn in de eerste plaats minimum 4 stevige palen nodig + het nodige materiaal voor een eenvoudige dakconstructie. (latjes en pannen) Maar het hangt er allemaal vanaf hoe groot je het insectenhotel wil maken. Hoe groot de ambitie is zullen we maar zeggen. Als de basisconstructie is gemaakt dan is er hout nodig in allerlei vormen voor de aanmaak van de huisjes. In het hout dienen veel gaatjes te worden geboord van 5 tot 8 mm diameter en zo'n 8 cm diep. Je kan ook werken met bamboestokken maar je moet er wel op letten dat deze zijn doorgezaagd op de juiste plaats want in bamboestokken zitten 'tussenschotjes'.
Voor de hotels die op de grond worden geplaatst kan begonnen worden met stenen met een kleine gaatjesstructuur of enkele pannen.

Insectenhotel

Solitaire bijen ?

Solitaire bijen doen het niet al te best en hun bestand slinkt zienderogen door allerlei redenen zoals sproeimiddelengebruik en de moderne landbouw monoculturen. Deze zachtaardige bijtjes (want ze steken helemaal niet) leven niet in zwermen en zijn meer eenzaatjes van aard. Nuttig in de tuin en de natuur zijn ze des te meer. Ze zorgen voor de bestuiving van planten en fruit en ze vangen allerlei andere insecten zoals spinnen en rupsen.
De gaatjes in de houtblokken of de bamboestokjes zijn ideaal als nestplaats voor deze bijtjes. Wanneer een bijenvrouwtje een eitje wil leggen dan vult ze eerst het gaatje met stuifmeel. Dan pas wordt het eitje gelegd. Eerst de toekomstige maaltijd en dan het eitje.
Daarna wordt het gaatje dicht gemetseld met een mengsel van modder en speeksel. In één en hetzelfde gaatje kunnen zo verschillende eitjes worden gelegd, steeds met een mondvoorraadje erbij en een deurtje om de eitjes te beschermen. In de kamertjes kunnen de eitjes dan 'uitkomen' en door het stuifmeel op te eten uitgroeien tot larven. Eens de larven volgroeid zijn verpoppen ze zich tot een echte bij. De poppen overwinteren dan in hun veilige kamertjes tot de lente aanbreekt. Dan bijten ze zich een weg naar buiten en kennen ze een relatief kort bestaan als bij in je tuin of ergens in de vrije natuur.

Bewoond insectenhotel
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -