Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • De Bruggeneindse Goren
  • Zonnedauw in de Bruggeneindse Goren
  • Levendbarende hagedis in de Bruggeneindse Goren
De Bruggeneindse Goren
Een natuurlijke toekomst


terug naar "De Bruggeneindse Goren"

De Bruggeneindse Goren zijn een restant van de ooit 1000 hectare grote Goorheyde. Een klein restant met een groot verleden. Maar nog steeds een botanische parel. Sinds 1981 probeert Natuurpunt Heist-op-den-Berg met vallen en opstaan deze parel te koesteren en te bewaren voor het nageslacht. Dat is niet eenvoudig omdat de percelen eigenlijk te klein zijn om het voortbestaan van de zeldzame planten, mossen, amfibieën en insecten te waarborgen. Daarvoor zou het moeten kunnen uitbreiden. In 2007 konden we in de buurt enkele percelen met een oppervlakte van 1,5 hectare aankopen en kregen we datzelfde jaar nog eens 7 hectare in beheer van het Agentschap Natuur en Bos. Maar deze percelen liggen op een afstandje van de oude reservaatkern. Het is geen grote afstand, het gaat over drie- tot vijfhonderd meter, maar toch te ver voor de meeste levensvormen om deze stap te kunnen maken.

Natuurpunt Heist-op-den-Berg is vastbesloten om de Bruggeneindse Goren een natuurlijke toekomst te geven. Om dit te bereiken willen we op middellange termijn de nodige percelen aankopen of huren om de drie huidige reservaatlocaties te verbinden. Als ons dit lukt kunnen we deze percelen zodanig inrichten dat de flora en de daarbij horende fauna zich kan uitbreiden. Dit geeft meer overlevingskansen voor de zeldzame natuur van de Bruggeneindse Goren.

Het streefdoel van Natuurpunt naar de toekomst is drieledig:

  • Instandhouding van de huidige natuurlijke biodiversiteit.
  • De 3 huidige reservaatlocaties uitbreiden en verbinden.
  • Nieuwe percelen zodanig inrichten dat de zeldzame natuur zich kan uitbreiden.

Naast dit streefdoel zijn er in de Bruggeneindse Goren nog verschillende andere urgente problemen. De te lage waterstand, de slechte waterkwaliteit en de vermesting. Deze problemen relateren rechtstreeks naar de landbouwactiviteiten in de directe omgeving. Om een geschikte leefomgeving te creëren voor de natuur dient ook voor deze problemen een oplossing gezocht te worden. Er is nog werk aan de winkel.

Beheerwerken in de Bruggeneindse Goren

Gemeentelijk masterplan "De Goren - Pandoerenhoeve"

Ook het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg was het niet ontgaan dat er met de Goren in Bruggeneinde een speciaal gebied binnen de gemeentegrenzen lag. Een gebied dat er niet alleen mooi uitzag, maar ook heel wat waardevolle historische, landschappelijke en ecologische elementen bevat. Daar komt nog bij dat de gemeentelijke toeristische site van de Pandoerenhoeve en de Kaasstrooimolen pal tegen de Goren aanliggen. De gemeente zag hier een kans om de toeristische site enerzijds en de Bruggeneindse Goren anderzijds aan mekaar te binden tot één samenhangend geheel. Zo ontstond het idee om een studiebureau een masterplan te laten uitwerken. Dit masterplan werd in augustus 2009 voorgesteld maar stuitte meteen op grote tegenstand van enkele lokale landbouwers en andere grondeigenaars.
Door deze tegenstand bestaat er onzekerheid over de uitvoering van dit masterplan. Natuurpunt volgt dit dossier op de voet op en staat er volledig achter. Indien het masterplan kan uitgevoerd worden ontstaat een uitzonderlijke lokale toeristische trekpleister en krijgt de natuur hierbij ook nieuwe kansen.

Lees het Masterplan op deze pagina: Gemeentelijk Masterplan "De Goren - Pandoerenhoeve".


Op de volgende pagina's kan je nog meer lezen over de Bruggeneindse Goren:

  • Historiek en beheer door de jaren heen (1981-2006) ... lees meer
  • Beheer sinds 2007 ... lees meer

Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in De Bruggeneindse Goren kun je kwijt op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (IBAN) van Natuurpunt, met vermelding "De Goren (projectnummer 7007).
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -