Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Vlinder op bloem
  • Grassen
  • Tijgerspin in De Goren
  • Kuiken Nijlgans aan Kinderdijk - Nederland
  • Groene kikker in Lekkerkerkse Polder - Nederland
Boommarter gefilmd in Wiekevorst


terug naar Natuur - Flauna & Flora

Boommarter in Wiekevorst

Eind oktober verdwenen in Wiekevorst (deelgemeente van Heist-op-den-Berg) vier kippen uit een stal in gebruik als kippenhok. Op 4 november werden de resterende 3 kippen dood aangetroffen in de stal. De kippen werden teruggevonden met afgebeten kop, één kip lag in een door de predator gemaakt kuiltje in half verteerd stro en was afgedekt met hetzelfde materiaal. Onder de deur van de stal was een kleine opening gekrabd, te klein voor een vos. De kippen sliepen op een soort zolderverdieping, een plaats die moeilijk te bereiken is voor vossen. Op 7 november installeerde Ruud De Keyser een cameraval in de stal. De dode kippen liet men aanvankelijk liggen maar werden na enkele dagen toch opgeruimd. Het duurde tot de nacht van 13 op 14 november alvorens de dader opnieuw een kijkje kwam nemen in de stal. De videobeelden werden ons ter determinatie voorgelegd, maar vermits deze volgend jaar nog zullen te zien zijn in een tv-programma tonen we hier enkel stilstaande beelden uit de opname. De cameraval filmde een onmiskenbare boommarter die rondsnuffelt, even kegelend rondkijkt en de stal terug verlaat langs de kleine opening onder de deur.

Het bewuste kippenhok ligt aan de rand van de dorpskern en grenst aan landbouwgronden met hier en daar kleine geïsoleerde bosjes. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het kippenhok binnen een effectief boommarterterritorium zou gelegen zijn, de onmiddellijke omgeving is immers zeer bosarm. Waarschijnlijk gaat het om een dier dat nog op zoek is naar een eigen territorium. Het terreingebruik van onze gezenderde boommarters in Sinaai indachtig, zijn er enkele kilometers verderop wel voldoende mogelijkheden voor vestiging. Deze boommarter hoeft dus zeker niet van heel ver te komen. In mei 2003 werd overigens vlakbij (in Herenthout) reeds een dode boommarter ingezameld. Omdat het om een volgroeid maar nog jong mannetje ging konden we toen ook geen uitspraak doen over het al dan niet gevestigd zijn van boommarters in de streek.

Meer info over marterachtigen op www.inbo.be

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -