Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Beheerwerken in de Netevallei
  • Beheerwerken in de Netevallei
  • Beheerwerken in de Netevallei
  • Beheerwerken in de Netevallei
Beheerwerkdagen 2015

Beheerwerkdag 21 februari

Knotwilgen knotten is een vaste bezigheid voor het beheerteam in het vroege voorjaar. Met een stevige opkomst van 11 deelnemers (+ 2 dames voor het middagmaal) werden er in de Laerbeemden achter de gemeentelijke technische diensten 8 grote knotwilgen geknot. Een 70 tal grotere wilgentakken werden mooi op maat gezaagd voor een educatief schoolproject voor de vergroening van een deel van de speelplaats. Van deze knotwilgentakken werd ondertussen een levende takkenwal gemaakt.

Beheerwerkdag 7 maart

In de voormiddag trok het beheerteam met 7 werklustigen naar het boekenbos in Booischot. In dit ferrarisbos dienden enkele dikke takken opgeruimd te worden die waren afgebroken na een storm. De takken werden opgeruimd en een strook bosrand met bramen werd gemaaid. Deze bosrand is zeer in trek bij onder andere het bont zandoogje.
‘s Namiddag werden nog 5 grote knotwilgen geknot in de Laerbeemden. hooien in onze moerassprinkhanenweide

Beheerwerkdag 30 mei

Op 30 mei stonden verschillende kleine karweien op het programma. Vermits het broedseizoen volop aan de gang was konden geen grote of verstorende werken worden uitgevoerd. De trap halverwege het Molenbeekpad werd vernieuwd, de gedenkplaat van Sylvain werd opgepoetst, het gras rond onze infoborden op de Netedijken werd gemaaid en in de boomgaard werden de fruitbomen opgebonden.

Beheerwerkdag 27 juni

Een warme dag en redelijk zware arbeid zijn geen ideale samenlopende omstandigheden. Op deze broeierige, maar gelukkig bewolkte zomerdag, stonden werken in de sprinkhanenweide te Hallaar op het programma. Enkele dagen voordien had Frans met de maaibalk zo’n 30 are, bijna één meter hoog gras gemaaid. Op de beheerwerkdag zelf werd het gemaaide gras op enkele hooioppers gelegd.
’s Middags werden de 5 werklustigen getrakteerd op een lekkere maaltijd.
Tijdens de beheerwerkdag werd niet alleen gewerkt. Er werd ook genoten van de afwisselende valleinatuur. Gewone pad, groene kikker, levendbarende hagedis, groene specht, groot dikkopje, zwartkop en bosrietzanger zijn maar een greep uit de waarnemingen van de dag.

Bijeenkomst nieuw beheerteam 20 augustus

Op 20 augustus is het nieuwe beheerteam voor het eerst samengekomen en werden afspraken gemaakt rond taken en verantwoordelijkheden. (onderhoud gereedschappen en machines, stockage, administratie, financiën, organisatie beheerwerkdagen, aansturen terreinploeg, contracten met landbouwers, enzovoort)Er komt heel wat kijken bij het beheren van natuur.
Op 23 augustus vond al een eerste terreinbezoek plaats om de percelen te bezoeken in en rond Pinzieleke. Tijdens dit terreinbezoek werden we vergast op enkele overtrekkende wespendieven én de zeer uitzonderlijke waarneming van een ruigpootbuizerd. Deze ruigpoot konden we mooi bekijken vooraleer hij, geplaagd door een wespendief, in een mum van tijd verdween als een stip aan de horizon.

Beheerwerkdag 22 augustus

Na een redelijk lange zomeronderbreking begon einde augustus het ‘beheer’-seizoen terug. In de zomer zijn het onze boeren-contractanten die ervoor zorgen dat de vele hectares natuurgebied in de Grote Netevallei in de juiste periodes worden gemaaid en gehooid. Op 22 augustus was het weer de beurt aan het beheerteam (7 deelnemers) om de machines en het gereedschap boven te halen. Met een maaibalk waren enkele dagen voordien maaiwerken uitgevoerd in het Boekenbos te Booischot in een ingesloten weilandje, bekend om de rijke kikkerpopulatie. Ook een deel van de Tittebeemd werd met de maaibalk gemaaid. Op de beheerwerkdag werd in de voormiddag gehooid in Booischot. Het warme weer maakte de arbeid licht omdat het maaisel al mooi was gedroogd. Het wandelpad ter plaatse werd vrijgemaakt van overhangende takken en een deel bramenstruiken werden gemaaid met bosmaaiers. (Tussendoor deden we vlinderwaarnemingen van bont zandoogje, landkaartje, oranje luzernevlinder, kommavlinder, klein koolwitje, klein geaderd witje, distelvlinder)
’s Middags stond er spaghetti op de menu, met cake als nagerecht. Met dank aan het kookteam.
In de namiddag werd den beemd van den Titte gehooid onder een loodzware zon. Er werd ook ruim de tijd genomen om tot aan de achterzijde van de Moerbeemden te stappen om de daar massaal aanwezige blauwe knoop te gaan bewonderen. Verschillende kleine vuurvlindertjes en icarusblauwtjes fleurden onderweg de weilanden op.

Beheerwerkdag 26 september

Wat een team!!! Deze werkdag (7 deelnemers) begonnen we met een ongewone activiteit, appels plukken. Op één van onze reservaatpercelen staat een kleine appel hoogstamboomgaard die vanzelfsprekend ook onderhoud nodig heeft. De boomgaard werd gemaaid, enkele appelbomen werden terug voorzien van een steunpaal en de meidoornhaag werd gesnoeid. De rijke appeloogst werd gedeeltelijk geplukt. Het grootste deel van de appels bleef ter plaatse voor de merels en lijsters.
’s Middags had het kookteam voor stevige kost gezorgd, patatjes met worst en boontjes en cake als nagerecht. Altijd lekker. Na al dat eten was het even terug ‘in gang schieten’ voor het werk dat op de namiddagplanning stond.
Het wandelpad naast de vijver van Pinzieleke was in de loop der jaren steeds verder naar de vijver geduwd door oprukkende takkengroei. De bomen naast het wandelpad werden opgesleund zodat het wandelpad terug op zijn natuurlijke ligging kwam te liggen. Met bosmaaiers werd ook een deel van de vijverrand gemaaid en opschietende boompjes werden afgezaagd. Tenslotte werden een aantal grote takken uit de vijver gevist. En zo konden we tevreden afsluiten bij een frisse pint in ons lokaal.

Beheerwerkdag 31 oktober
(beheerwerkdag met akabe)

Elk jaar organiseert Natuurpunt Heist een beheerwerkdag in samenwerking met de scouts van Akabe. Akabe is een aparte tak binnen scouting en groepeert jongeren met een handicap. Bij Natuurpunt kijken we steeds uit naar deze dag. Het doel van Akabe is dat elke persoon, ongeacht zijn beperkingen, kansen en mogelijkheden moet krijgen om deel uit te maken van de samenleving. Natuurpunt werkt hier met volle overtuiging aan mee. Na al die jaren kennen we al verschillende Akabe scouts persoonlijk. Dat maakt deze dag extra plezant. Ze zijn spontaan en uitbundig. Samenwerken met deze jongeren is dan ook steeds een boeiend avontuur.

Scouts van Akabe in actie op onze beheerwerkdag   Scouts van Akabe in actie op onze beheerwerkdag

Beheerwerkdag 21 november
(Dag van de Natuur)

Op de Dag van de Natuur krijgt het beheerteam altijd meer volk over de vloer. 16 mensen in de voormiddag, 9 in de namiddag. Verschillende mensen die ‘geen tijd hebben om meer te komen’, maken die dag toch vrij om een keertje de handen uit de mouwen te steken voor de natuur. Deze werkdag begon met een wegversperring. Een dikke eik was twee dagen eerder doormidden gebroken tijdens een najaarsstorm en lag gedeeltelijk op de toegangsweg naar de Laarbeemden. Deze zware jongen diende eerst opgeruimd te worden. Met veel volk en de hulp van een tractor was dat geen probleem. Op deze Dag van de Natuur werd het gerooide canadabos in de Laarbeemden verder ‘opgekuist’. Er werd heel wat dikker hout afgevoerd als brandhout. Het dunnere hout werd op takkenhopen gelegd.
Even voor de middag trok een regen en smeltende sneeuwbui over. Gelukkig was het ondertussen tijd geworden voor pensen met appelspijs & rijstpap. In de namiddag was de natte weg moeilijk bereidbaar geworden voor de auto’s met aanhangwagen en werd de afvoer van brandhout fel bemoeilijkt.

Studenten uit Berlaar in actie Er werd door de werkers ook een korte wandeling ingelast door de grote weide van de Laarbeemden. Hierbij werden de drie onlangs gegraven amfibieënpoelen even van nabij bekeken. Een vrouwtje Alpenwatersalamander, dat vanonder de takken kwam, kreeg direct terug een rustig overwinteringplaatsje. Die dag konden we veel overtrekkende groepjes vinken en kepen waarnemen.

Beheerwerkdag december
(beheerwerken met school Berlaar)

Elk jaar rond half december werkt Natuurpunt mee aan een project van het Instituut Heilig Hart van Maria van Berlaar.
De laatstejaars studenten kunnen dan een keuze maken om een dag te gaan werken bij een sociale of een non profit organisatie in de buurt. Op 15 december konden we 11 studenten uit Berlaar verwelkomen. Allemaal jongens deze keer. Op deze dag werd er verder gewerkt in het gerooide bos in de Laarbeemden. En het moet gezegd, deze stoere jongeren werkten zich de naad uit het lijf. Ze leken er wel een wedstrijdje paalwerpen van te maken. Er werd ook voldoende tijd genomen om aan de jongens de basis en het doel van natuurbeheer uit te leggen. Een roepende zwarte specht vlakbij gaf deze dag nog een extraatje.


Bij de vaste winterwerkzaamheden van het beheerteam horen kap- en zaagwerken. Gewoonlijk is dit knotwilgen knotten. De afgelopen maanden werd een gerooid canada populierenbos opgekuist en werden de dikste takken al gedeeltelijk afgevoerd als brandhout. Mensen die komen helpen op deze winter be-heerwerkdagen kunnen gratis een aanhangwagen brandhout krijgen.
Een beperkte hoeveelheid brandhout van canadabomen kan ook gekocht worden aan een democratische prijs. Meer info bij Stefan Janssens 0497/221859
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -